Кресла

Накладка на спинку мод. WL003 (ВИ)
Арт.: ИМП-ТВ-056136

1 020 KZT

Кресло. мод. МИ-6Х (разн.цв) (сид.ортопед) кзам АОД подл.пл 209,крест,пл d416/670--1 м/п кол JL
Арт.: МП-ТВ-944821

31 290 KZT

Кресло Элегант кзам. АОД подл. пл. 818/1 (кзам), крест. пл. d680 м/п, кол. JL
Арт.: МП-ТВ-944762

54 495 KZT

Кресло Шери гобелен , кзам подл пл Сенатор , крест, пл. ДДС
Арт.: МП-ТВ-000060

41 920 KZT

Кресло Фиат Н №2 (разн. цв) кзам. АОД подл. пласт. крест. пл.
Арт.: МП-ТВ-946063

28 200 KZT

Кресло Радмир кзам. АОД подл. пл. 818/1 (кзам.) крест. пл. d680 м/п, кол JL
Арт.: МП-ТВ-045153

56 885 KZT

Кресло Престиж Н гоб/кзам люкс
Арт.: ОФК-02271

38 865 KZT

Кресло Паркер (мет.каркас) гобелен/кзам подл.пл.Сенатор/906/606,крест.пл.
Арт.: PTZ-021743

37 075 KZT

Кресло офисное  039-L  ( FLEXIMAX )
Арт.: ВЕТ-00013

37 090 KZT

Кресло мод.М-3К (сид.ортопед) подл.пл.Н-727,крест.пл.d680 м/п, кол JL
Арт.: МП-ТВ-946175

27 125 KZT

Кресло мод.М-16 (разн. цв.) (сид. ортопед) подл. пл. Г-17, крест. пл. d680 м/п
Арт.: МП-ТВ-947214

31 115 KZT

Кресло мод.109 (ВИ)
Арт.: ПЛИ-028445

107 860 KZT

Кресло мод.103 (ВИ)
Арт.: ПЛИ-028446

105 950 KZT

Кресло мод.102 (ВИ)
Арт.: ПЛИ-028465

105 950 KZT

Кресло мод. МИ-6Х (сид.ортопед) кзам подл.209, крест.пл.d416/670-1/680 м/п,кол JL
Арт.: МП-ТВ-045212

29 600 KZT

Кресло мод. МИ-6FХ (сид.ортопед) кзам АОД подл.пл.209, крест.пл d680 м/п кол JL
Арт.: МП-ТВ-045401

38 095 KZT

Кресло мод. МИ-6 (разн. цв.) (сид. ортопед.) подл. пл. 209 крест. пл. d416/670-1/680 м/п, кол JL
Арт.: МП-ТВ-045550

26 955 KZT

Кресло мод. В-3К (сид. ортопед) подл. пл. Н-727, крест. пл. d416/680/670-1 м/п, кол JL
Арт.: МП-ТВ-947241

27 825 KZT

Кресло мод. В-3FК (сид. ортопед) c подгол. подл. пл. Н-727, крест. пл. d416 м/п, кол JL
Арт.: МП-ТВ-947244

32 035 KZT

Кресло мод. В-3F (сид. ортопед) c подгол. подл. пл. Н-727, цв. полозья
Арт.: МП-ТВ-947287

26 505 KZT